• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งาน 2-3 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับควบคุมงานโครงการ
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ. 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad ได้ หรือโปรแกรมบริหารงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Construction Engineering, Civil Engineer
 • 1-2 years of Sales relevant construction
 • Quickly make engaging connections

01-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Directly,supervise and coordinate daily activities
 • underground , tunnels,lay out of work for crew
 • policies and procedures

01-Dec-16

 

Applied
 • Earthwork , foreman (race tunnels) , Myanmar
 • civil , construction , projects
 • GPS , machine,control ,systems , heavy ,equipment.

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับควบคุมงานโครงการ
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • 2-3years experience in sales or project management
 • Strong leadership, communications

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิสวกรรมโยธา,วิสวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (เช่น จ.ระยอง)

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานก่อสร้างประเภทอาคาร 5 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • เขียนแบบ / Shop Drawing งานประเภทอาคาร
 • เพศชาย วุฒิปวส.ช่างเขียนแบบโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ Shop Drawing

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและดูแลงานก่อสร้างอาคาร
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี วศบ. (โยธา)
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 8 ปี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี , ประสบการณ์ 10 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถบริหารจัดการและควบคุมแผนงานก่อสร้างได้

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/ อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิกาารศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามตามแบบและแผนงาน

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Earthwork , foreman (race tunnels) , Myanmar
 • civil , construction , projects
 • GPS , machine,control ,systems , heavy ,equipment.

27-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.