• วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อ
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปีขึ้นไป
  • สามารถเขียนแบบก่อสร้าง,สถาปัตย์

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Demonstrated technical writing/communication ski
  • Have engineering license.
  • 1- 5 years relevant experience

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.