• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Environmental
 • At least 5 years of working experience
 • Monitoring preferably experience in Hydropower

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recognize professional education as Civil Engineer
 • Professional experience of minimum 5 years
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Civil Engineering.
 • 0 - 3 years professional experience
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Building Material Background
 • Sales Management
 • Solid Background from Distributor Chanel

7 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • 5 years of high rise building
 • traveling abroad
 • Bachelor of Architecture

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of high rise building
 • traveling abroad
 • Bachelor of mechanical engineering

7 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้าง
 • สามารถดูแบบก่อสร้างได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
 • จัดทำ Shop Drawing
 • แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ทำแผนการจ้างผู้รับเหมาในโครงการ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • bachelor or are equivalent by experience
 • more than 3 years of experience in the building
 • know the world of architects

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1. Gender : Male, Age 27 years up
 • 2. Bachelor's degree or higher in engineering
 • 3. Exp. in the field of Construction, high rise

27-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in design, architecture, civil engineer,art
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female, age not over 40 years
 • Measure and take off quantities for architectural
 • Interpret engineering drawings and specifications

27-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2 years experience in a related field
 • Formal education in Interior Design / Architecture
 • Good command of the English language

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
 • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai-speaking national
 • Masters’ Degree in either Structural/Civil
 • 15- 20 years of experience in either civil enginee

27-Oct-16

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • backgroud in Building material products (sanitary)
 • Experienc in Project Sales with management skills

27-Oct-16

 

Applied
 • Good command of AutoCAD.
 • Experienced in Design for architecture.
 • Designing tent and roof for the factories.

27-Oct-16

 

Applied
 • Successful finished civil engineer studies.
 • Very good proficiency in English is mandatory.
 • Must possess a driver license.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years of productive experience
 • Degree in Interior Design / Architecture
 • Advance knowledge in AutoCAD, Photoshop

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Analyzing land acquisition and property
 • Coordinating with landlords and investors
 • Forecasting financial analysis and return

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางสเป็คสินค้า
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • อายุ 23-32 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สถาปนิกออกแบบ เขียนแบบ
 • พนักงานเขียนแบบ และ Perspective

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • Architect, Marketing or Real Estate experienced
 • Excellent multi-tasking skills
 • Good command of spoken and written English

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • B.Eng Civil Engineering or higher + License
 • Experience 0-3 years
 • Hard working and with discipline

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงาน SITE

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • สามัญวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน SITE

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงาน SITE

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงาน SITE

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Civil and PDMS and oil and gas and contractual
 • onshore or offshore and design ,plot plans
 • 2D and 3D , CADD , engineer

26-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 24 - 28
 • Degree in Multimedia, Architecture
 • Good command of English

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • CAD Operator (Architect)
 • Experience 3 years in construction
 • Operate Auto CAD

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s in Engineering, Marketing, or related
 • 8-10 years’ experience in Business Development
 • 3-5 years in Retail Development with FMCG

25-Oct-16

Above THB120k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.