• เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Just graduated in interior design
 • Able to use program 3D ex.sketchup,3dsmax, autocad
 • 16 000 THB to 20 000 THB+commissions 5 days/week

18 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Male age between 25-38 years old.
 • More than 3 years with experience
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering

28-Oct-16

 

Applied
 • Male age between 35-42 years old
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering
 • More than 5 years with experience

28-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Environmental
 • At least 5 years of working experience
 • Monitoring preferably experience in Hydropower

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Recognize professional education as Civil Engineer
 • Professional experience of minimum 5 years
 • Good command of English

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Civil Engineering.
 • 0 - 3 years professional experience
 • Good command of English

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

28-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Building Material Background
 • Sales Management
 • Solid Background from Distributor Chanel

28-Oct-16

THB70k - 120k /month

Applied
 • 5 years of high rise building
 • traveling abroad
 • Bachelor of Architecture

28-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of high rise building
 • traveling abroad
 • Bachelor of mechanical engineering

28-Oct-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus,Provident fund,Medical Support
 • Construction Business
 • Have experience in Building Construction field

28-Oct-16

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

28-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

28-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้าง
 • สามารถดูแบบก่อสร้างได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
 • จัดทำ Shop Drawing
 • แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ทำแผนการจ้างผู้รับเหมาในโครงการ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1. Gender : Male, Age 27 years up
 • 2. Bachelor's degree or higher in engineering
 • 3. Exp. in the field of Construction, high rise

27-Oct-16

 

Applied
 • Being responsible for the planning, organization
 • To Manage resources for all construction processes
 • Planning & monitoring all aspects of construction

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in design, architecture, civil engineer,art
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Real Estate or construction business
 • Bachelor's Degree in Architect,Real Estate
 • Thai Nationaility Only,Good command in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai, Male or Female, age not over 40 years
 • Measure and take off quantities for architectural
 • Interpret engineering drawings and specifications

27-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2 years experience in a related field
 • Formal education in Interior Design / Architecture
 • Good command of the English language

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
 • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai-speaking national
 • Masters’ Degree in either Structural/Civil
 • 15- 20 years of experience in either civil enginee

27-Oct-16

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • backgroud in Building material products (sanitary)
 • Experienc in Project Sales with management skills

27-Oct-16

 

Applied
 • Good command of AutoCAD.
 • Experienced in Design for architecture.
 • Designing tent and roof for the factories.

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree, major in Engineering
 • 5-10 years’ experience in Elevator business
 • Ability to establish a rapport and speak

27-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ
 • มีประสบการณ์ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 • มีพื้นฐานโปรแกรม Auto cad สามารถอ่านและถอดแบบได้

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word /Exc
 • สามารถอ่านแบบแปลนได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปชส. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจประมาณ 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel ได้คล่อง

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงาน,โปรแกรม Word/Excel ได้
 • สามารถไปปฏิบติงานต่างจังหวัด เป็นครั้งคราวได้

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms.Word /Exc
 • สามารถอ่านแบบแปลนได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ประมาณ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

27-Oct-16

 

Applied
 • Successful finished civil engineer studies.
 • Very good proficiency in English is mandatory.
 • Must possess a driver license.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years of productive experience
 • Degree in Interior Design / Architecture
 • Advance knowledge in AutoCAD, Photoshop

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Analyzing land acquisition and property
 • Coordinating with landlords and investors
 • Forecasting financial analysis and return

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางสเป็คสินค้า
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • อายุ 23-32 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สถาปนิกออกแบบ เขียนแบบ
 • พนักงานเขียนแบบ และ Perspective

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ควบคุม

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เขียนแบบด้านโครงสร้าง สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • จัดทำ DRAWING และ AS - BUILT ได้

26-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.