• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office / Auto CAD 3D ได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
  • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  • สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
  • Project Manager with Utility & Facility management
  • Manufacturing Construction
  • Good command of English

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.