• ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม
 • มีประสบการณ์ในด้านงานอาคารสูง

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชายอายุ 35-45 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อสำหรับงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in tunnel design / construction project
 • Working knowledge of tunnel software
 • Good command of written and spoken English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Structural Engineer with Master Degree
 • 3 to 8 years’ experience since graduation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Structural Engineer with Master Degree.
 • Previous bridge design experience.
 • Minimum 10 years’ experience since graduation.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Geometric design of Highways/Roads
 • Good AutoCAD skills
 • Consulting engineering experience is an advantage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ PR ของที่ละโครงการที่รับผิดชอบ
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • ทำ Payment การเบิกจ่ายของผู้รับเหมา/Supplier

6 hours ago

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

6 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work with a stable
 • Good opportunities to obtain more knowledge
 • Convenient location

6 hours ago

 

Applied
 • at least 15 years of experience from EPC
 • at least a degree in Civil/Structurall enginee
 • Must hold Senior Professional License (Civil)

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

9 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบบ้าน,อาคารสูง 15 ปี
 • กำกับดูแล วางระบบการทำงาน , ออกแบบ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for the planning, organization
 • To Manage resources for all construction processes
 • Planning & monitoring all aspects of construction

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or related field
 • 5-7 years experience in the supervisor level
 • Able to communicate in English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality
 • Excellent English language and communication skill
 • Primavera will be an added advantage

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Hold an engineering degree and license
 • Good AutoCAD skills
 • Consulting engineering experience is an advantage

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการอาคารสูง
 • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีความสามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างคอนโด

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Offshore , Installation , mechanical,construction
 • operations , schedule, Project , Manage, oil,gas
 • Logistics , Planning

20 hours ago

 

Applied
 • Mechanical
 • Design
 • Construction

20 hours ago

 

Applied
 • Electrrical Engineer
 • Construction
 • Design

20 hours ago

 

Applied
 • M&E
 • Design
 • Construction Consultant

20 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only, Male, Age 30 years old up.
 • Holding a driving license.
 • Should have at least a basic command of English.

20 hours ago

 

Applied
 • เคยบริหารโครงการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ และมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience 3 years coordinating construction
 • university ranking
 • high responsibility

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 30-40
 • Bachelor Degree in engineering design
 • 6-8 years working experiences

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad

20 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Female/Male , Age between 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Civil Engineering, design,Arc
 • Contact to Government for register contraction

20 hours ago

 

Applied
 • Female/Male , Age between 30-45 years old
 • Bachelor's degree in Engineering design
 • High responsibility and want to improve self

20 hours ago

 

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

20 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 20 - 30 years old.
 • Bachelor's degree in Architecture
 • 0-10 years of experience in Architect

20 hours ago

 

Applied
 • At least 5 year of working experience
 • Degree in engineering or related field
 • Support and provide technical details

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

20 hours ago

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

20 hours ago

 

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

20 hours ago

 

Applied
 • Age not over 35 years
 • Fluent in Computer Software
 • High Diploma , Bachelor's Degree in Architecture

20 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ
 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. และปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

20 hours ago

 

Applied
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.