• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ความกดดัน

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or above in Civil Engineering
 • More than 5 year experiences in team management.
 • Have experienced in High-Rise Building

3 hours ago

 

Applied
 • SCADA
 • System Engineer
 • Electrical Engineer

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Minimum 10 years of Professional Experience
 • Plasterboard or Thermal/Burner Background

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Construction,Railway
 • Engineering Manager
 • Project Manager

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมดูแลบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 32-40 ปี
 • ปริญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ
 • มีประสบการณ์ในสาย 3-5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ถอดแบบงานโยธาได้
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • Experience in Construction for BTS/MRT/Highways
 • Good command in English Communications skills

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้าน Retail หรือ โครงการก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า ประปา
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีใบ กว. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง
 • มีทักษะด้านงานติดตั้งสินค้า

3 hours ago

 

Applied
 • experience in metro projects
 • Local architect license
 • 15 years architectural design of building or infra

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถถอดแบบ ถอดราคาได้
 • ซ่อมแซมงานอาคาร โรงงาน ทั้งหมด
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถถอดแบบและประมานราคาได้
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD , Photoshop , 3D Max
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างทาง
 • ปวช. ขึ้นไป ด้านก่อสร้าง
 • เพศชาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและจัดทำรายงานความคืบหน้างาน
 • มีความอดทนสูง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เขียนแบบ
 • ใช้โปรแกรมฯได้คล่อง ลักษณะออกแบบถนน เส้นทางหลวง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ถนน สะพาน
 • ปวส. หรือ ปวช. ด้านโยธา
 • เพศชาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านโยธา ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (โยธา)
 • ประมาณราคางานสำรวจ ออกแบบ งานถนน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน บางเขน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคปฐพี ก่อสร้างทาง ถนน สะพาน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี
 • สาขาก่อสร้าง/โยธา

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจหน้างาน
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ , ก่อสร้าง
 • เพศชาย / หญิง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสำรวจออกแบบ งานถนน สะพาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของถนน
 • ออกแบบราวสะพาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineering from an accredited
 • 8 years of experience, mainly in the field
 • Background in designing I&C systems

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineering from an accredited
 • 10 years of experience, mainly in the field
 • Experience working with power plant conceptual

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม (กว.)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี
 • ประสบการณ์โดยตรงในการออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years of working experience in Construction
 • Knowledge of OHSAS18001 is advantage

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • 15,000 – 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปี
 • ค่าคอมมิชชั่น Incentive

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male or Female Age 34-50
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

3 hours ago

 

Applied
 • 5 years professional experience
 • Degree in Management &/or Architecture (preferred)
 • Fluency in English is a MUST

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ด้านงานช่าง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอาคาร สำนักงาน
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil, Electrical, Mechanical
 • 5 years of site supervision working experiences
 • Good skill in English

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. งานก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • A brand new role in Thailand
 • Extensive experience with people management
 • Regional/Export Sales Experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.