• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้

22-Mar-17

 

Applied
  • สามารถเขียนแบบได้
  • เขียนแบบ AutoCAD 2D หรือ 3D เกี่ยวกับระบบดูดฝุ่น
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22-Mar-17

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงหน่วยงานก่อสร้าง

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.