• สามารถเขียน Auto CAD
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรทุกสาขา

6 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม และบริหารงานด้านวิศวกรรม
 • ทำงานด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่ใช้ในการเสนอราคา

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

27-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่สอร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง,Shop Draw
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office, Ms Project, Auto cad ไ

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างให้เป็นไปตามแผน
 • ประสานงานระหว่างงานก่อสร้างกับฝ่ายบริการหลังการขาย

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.