• เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing,Language
 • Design & Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mth.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing,Language
 • Design & Construction Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการทางด้านควบคุมงานการก่อสร้าง
 • จัดทำแผนงานก่อสร้างรายสัปดาห์
 • ตรวจสอบและรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

02-Dec-16

 

Applied
 • งานเขียนแบบก่อสร้าง,งาน Drawings
 • 2D Autocad 3D Max Sketup
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • คุมงานโครงการ,เขียนแบบ,ถอดแบบ,ตรวจงาน
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ,ออกแบบ,โดยใช้โปรแกรม Autocad
 • เพศชาย
 • มีความขยันอดทน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skills
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to work in the company listed with first

01-Dec-16

 

Applied
 • 3 years in facilities engineering field
 • Degree in Engineering, Facilities Management
 • Work experiences in managerial level will be plus

01-Dec-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบปรับอากาศ(HVAC.)

01-Dec-16

 

Applied
 • ตามรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) อายุ 27-45 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี เอกก่อสร้าง หรือ โยธา
 • มีประสบการณ์ และชำนาญงานเหล็กโครงสร้าง, งานปูน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-38 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบ กว. ระดับ ภาคี เท่านั้น

01-Dec-16

 

Applied
 • At least 1 year experience in Construction
 • Based Salary 20000+,Commission,Trasportation
 • 1-2 months bonus depend on KPI performance

30-Nov-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

30-Nov-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT.,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

30-Nov-16

 

Applied
 • concrete repair and corrosion control systems
 • knowledge of the corrosion wear and protection
 • willing to travelling

30-Nov-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Min 5 years working in Project Sales in Painting.
 • Deal with developers, architecture, contractors.
 • Have good connection with developers, contractors.

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒการศึกษ ปวส.
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • คุมงานก่อสร้างบ้าน LH

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Overtime Payment
 • Construction Design & Maintenance Service
 • 1 - 3yrs, exp, in Construction Company

28-Nov-16

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Group Health Insurance, Language
 • Building Maintenance Service
 • 1 - 3yrs, exp, in Electrical or any related field

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ป.ตรี - ป.โท
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ป.ตรี - ป.โท
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • Facility & Project Management
 • At least 5 years experience in project management
 • Experience in building facilities management

27-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.