• Sales and Technical support engineering operation
 • M&E Construction, Main / Sub Contractor
 • HVAC, Chiller and Facilities System

17 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skills
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to work in the company listed with first

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) อายุ 27-45 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี เอกก่อสร้าง หรือ โยธา
 • มีประสบการณ์ และชำนาญงานเหล็กโครงสร้าง, งานปูน

17-Jan-17

 

Applied
 • ตามรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-38 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบ กว. ระดับ ภาคี เท่านั้น

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.