• เพศชาย หรือ เพศหญิง
  • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

21-Jun-17

 

Applied
  • ออกแบบแม่พิมพ์และสร้างแม่พิมพ์บนโปรแกรม Autocad
  • เข้าใจและอ่านแบบ 2D 3Dได้
  • ชาย อายุ 25-40 ปี

20-Jun-17

 

Applied
  • Control Production Process
  • Continous improvement
  • Technical support

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.