• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
  • Having good background in Civil Engineering
  • Business Development, Civil Consultant
  • Good leadership skill, team development

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.