• ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • รักการฟังเพลง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.