• วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be Responsible for overall marketing activities
 • Initiate and develop both of trade promotion
 • Develop, and evaluate all marketing collaterals

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Communication Arts, TV Production
 • 10yrs of Live or non-live entertainment marketing
 • A Thai Citizen. Male or Female

26-Apr-17

 

Applied
 • MBA Degree of communication
 • In-depth understanding of market research
 • A Thai Citizen. Male or Female

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.