• ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สร้างสรรค์และผลิตงานสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience in Media Buyer in media agencies
 • Develop &maintain relationships with media vendors
 • Experience in digital marketing with good English

19-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 5-8 years’ experience in Public Relations
 • English skill - able to communicate
 • Agency background would be a plus

19-Jan-17

 

Applied
 • Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • Toyota Pretty 2017
 • ทีมประชาสัมพันธ์พิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
 • TV/VDO/Broadcasting Business Background
 • Experience in content acquisition & partnership
 • At least 10 years total experiences

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.