• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานโทรทัศน์ งานโฆษณา 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

25-Jun-17

 

Applied
 • Be Responsible for overall marketing activities
 • Initiate and develop both of trade promotion
 • Develop, and evaluate all marketing collaterals

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.