• สร้างงานเทคนิคพิเศษภาพเคลื่อนไหวประกอบสื่อวิดีโอ
  • สร้างงานเทคนิคพิเศษภาพเคลื่อนไหวสำหรับถ่ายทอดสด
  • พิจารณาเฉพาะคนที่ส่งผลงาน (Portfolio) มาเท่านั้น

15-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor's degree in any related fields
  • More than 5 years
  • Manage whole Seminar Broadcasting works

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.