• มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.80 ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ศึกษาอยู่ในสาขาที่เปิดรับสมัคร

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great communicator with client
 • Work in a small, talented group
 • Business Development

21-Oct-16

 

Applied
 • Experienced Broadcast Journalist.
 • Understanding of how social media platforms.
 • You will have a sound knowledge of English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Shoot / Edit creative producer to join the Bangkok
 • Fluent Thai speaker, with excellent English.
 • Experienced in News and current affairs production

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Command of both Thai and English language
 • With a strong screen presence and broadcasting.
 • Knowledge of politics and economics.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • you will provide editorial planning.
 • You will manage the desk editing of daily Thai
 • You will report in both Thai and English.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Review China-focused videos of business & tourism
 • Internet-based role for you to work from anywhere
 • Media professionals with strong English skills

13-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 5-8 years’ experience in Public Relations
 • English skill - able to communicate
 • Agency background would be a plus

10-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.