• ออกแบบ ถ่ายทำ และผลิตสื่อเพื่อสื่อสารภายในองค์กร
  • มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่ง, VDO, Streaming
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นนิเทศศาสตร์โฆษณา

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.