• ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์และไปต่างจังหวัดได้

5 hours ago

 

Applied
 • pricing , strategy , brand, customer, Lubricant
 • Sales , Marketing , B2B , 2B2C
 • pricing DoA , sectors within

5 hours ago

 

Applied
 • Formulate integrated marketing plans
 • Marketing communication and brand development
 • Digital marketing campaigns & customer experience

5 hours ago

 

Applied
 • Location : Sukhumvit
 • Salary : 50 - 100K
 • Working Hours : Mon - Fri

5 hours ago

 

Applied
 • Delivery of communications programs
 • Production of wide range of marketing material
 • Generation of fresh content for company social

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum 4 year experience in sales and marketing
 • Minimum 2 year experience in Brand Building
 • Experience in home appliances will be advantage

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 year experience in Product Developement
 • Strong blend of performance management
 • Excellent communication, interpersonal ability

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Branding, Strategic Commutations
 • Corporate Social Responsibility,Crisis Management
 • Total staff under supervision of over 50 staff

5 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years in Automotive After-Sales marketing
 • Excellent Communication skills
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • Brand strategy
 • Financial control
 • Marketing Communication and Consumer research

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in a similar role-Advantage
 • Great Human relationships
 • Good English-writing \ reading \speaking

5 hours ago

 

Applied
 • Direct sell and FMCG experience
 • Good English and communication skill
 • Strong leadership

5 hours ago

 

Applied
 • Improving and implementing B2B marketing strategy
 • Creating and executing cross-channel PR campaigns
 • Developing and improving online presence

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience
 • Master or bachelor’s degree in marketing
 • Female. Thai nationality, 35-45 years old

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Marketing
 • Thai nationality, female only
 • Direct marketing experience in fashion retail

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 6 years of experience in similar position
 • Very good command of English.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality only, at least 20 years o
 • Degree in any field.
 • Able to work under pressure and highly responsible

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan and develop loyalty program
 • Develop partnership
 • CRM data analysis, ability to interpret data

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 – 5 years of experience in advertising agency
 • 3 years of experience in brand management
 • Excellent understanding of the full marketing

5 hours ago

 

Applied
 • Develop online media strategies and campaigns
 • Provide online media reporting and analysis
 • Negotiate and purchase online media

5 hours ago

 

Applied
 • Planning, developing and implementing CSR
 • Manage the complaints, issues, or disputes
 • Conduct and manage public participation process

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in B2B Marketing with MNC
 • Master Degree graduation is required
 • Strong command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • marketing
 • brand management
 • brand manager

5 hours ago

 

Applied
 • Executes business plans for assigned product lines
 • Develops and applies understanding of customer
 • Maps the interaction between customers and other

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing
 • Product Management
 • Product Portfolio

5 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing,
 • Very high energetic person and team player

5 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing Developer
 • Good knowledge of HTML
 • Perfect English writing skills

11 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

12 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Product Development Manager - Furniture
 • Architecture Degree
 • Well known furniture manufacturer and trader

13 hours ago

 

Applied
 • Background in Consumer or Healthcare products
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in product marketing IT role
 • Excel spread sheeting
 • Experience in a product management

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing
 • สามารถ ฟัง/ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, โภชนาการ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 0-3 years experience and have experience in Catego
 • A good problem solver, a team player

08-Dec-16

 

Applied
 • Marketing plan, clinical products
 • marketing master plan
 • Medical equipments

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor 's or higher in Marketing
 • Male / Female , Age 27-35 years old.
 • 3-5 yrs experience in marketing strategies

08-Dec-16

 

Applied
 • Responsible forPlan & Develop Marketing Strategy
 • Responsible for operational marketing management
 • take action to achieve the targeted Key Performanc

08-Dec-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Develop and implement a business/sales plan
 • Actively manage the relationship
 • Facilitate and support activities of Indonesia

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English (oral/written)
 • 6-8 years’ experience in B2C Channel and Brand
 • Business degree (min. bachelor)

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 + years of work experience in Brand Management
 • Good command of speaking and writing in English
 • Develop a 3-year strategy for the brand’s portfolo

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Fertilizer, SEO search engine
 • digital Marketing, social media
 • strategy, Adobe software

08-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experience in RETAIL, cosmetics preferred
 • Strong command of English
 • Strong in marketing and brand management

08-Dec-16

 

Applied
 • To manage, organize and deliver all marketing
 • To provide support and to help deliver marketing
 • To be custodian of the brand

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong fragrance experience
 • Good presentation skill
 • Strong sales and marketing experience

08-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female Age 22 – 35 years
 • Bachelor or Master degree in Advertising
 • 1-3 years’ experience for Account Executive

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

08-Dec-16

 

Applied
 • Product Manager
 • Marketing strategy
 • Regional Marketing

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.