• ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในด้านออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3-5 ปี
  • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.