• เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

18 mins ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Good command of English
 • 5 years experience as a digital marketing

32 mins ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

1 hour ago

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

9 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Admin
 • Managing tradeshows, product launch
 • Define the product strategy and roadmap

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

9 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years marketing experience
 • Strong passion for film and entertainment industry
 • Strong communication (written and verbal) skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year of work experience in Business Develop.
 • Build a strong network both in corporate
 • Display these characters: being extrovert

9 hours ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in Marketing
 • Preferably aged between 28-35 years old
 • 5 + years of product marketing experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

9 hours ago

 

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Medical Technology
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of spoken and written English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science in Medical Technology
 • Experience in Sales and Marketing
 • Good command of spoken and written English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10-15 years working experience in Actuarial
 • Degree in Actuary, Mathematics, Statistics
 • A Thai Citizen. Male or Female

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 4 years of relevant experience in trade marketing
 • Pleasant personality with good interpersonal skill

9 hours ago

 

Applied
 • Product manager, Product manager
 • Background in Consumer goods only (FMCG)
 • Good English communication

9 hours ago

 

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

18-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

18-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Category Management
 • Channel Strategy: Assortment, Pricing, Promotion
 • Trade marketing Manager

17-Feb-17

Above THB90k /month

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

17-Feb-17

THB70k - 160k /month

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

17-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Master's Degree in Marketing or related fields.
 • Experiences in marketing and product management.
 • Good command in English.

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

17-Feb-17

 

Applied
 • Work with some of the world’s best-known brands
 • Great opportunity to explore retail E-commerce
 • Develop a rich and rewarding career

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all stages of product life cycle
 • Market and competitor data analysis
 • Track product profitability

17-Feb-17

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Promotion Manager
 • Partnership

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop marketing strategy, brand plan, execution
 • Communication of strategy and plan
 • Develop and implement all promotional activities

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in QSR, FMCG, Retail business
 • 5 years of working experience in Marketing
 • Good command of spoken and written in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • International Oil&Gas Company
 • Good Benefits
 • Good opportunity in career path

17-Feb-17

 

Applied
 • Handle ongoing brand researches
 • The research findings for brand strategy
 • Budget and timeline management

17-Feb-17

 

Applied
 • Define marketing activation plan
 • Experience in marketing campaigns management
 • Good command of English

17-Feb-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree from Business Management or any
 • 5-10 years' experience in Business Development
 • Experience in retail or IT biz would be a plus

17-Feb-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Thai nationality, aged 33 - 38 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing or relate
 • 5 years’ experience in real estate, property

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and coordinate all marketing activities
 • Technical product marketing experience
 • Create the events, product catalogs related

17-Feb-17

 

Applied
 • Familiarity and skill with the tools of research
 • Experience in brand concept /communication
 • Understand overall marketing activities

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Great Career opportunities
 • Global Tech Brand
 • Travel Network Solutions

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experience in retail buying
 • Degree in Business Administration, Management
 • Managing and controlling budget for all channels

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree/ Diploma in mass communication
 • 2-3 years' relevant experience
 • Possess brand management experience

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good English Communication Skill
 • Interpersonal Skill
 • Brand Management

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Manages external agencies
 • Golden work location

16-Feb-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Manages external agencies
 • Golden work location

16-Feb-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Strong cosmetic experience
 • Good presentation skill
 • Strong sales and marketing experience

16-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เป็น Product Manager สินค้า IT
 • ภาษาอังกฤษต้องสามารถติดต่อสื่อสาารได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถเป็นนักการตลาด เจรจาต่อรอง

16-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in marketing
 • 4 years experiences in product management
 • Creative and analytical skills

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Head of Marketing, Retail Banking
 • Banking / Financial Services
 • Excellent command of English

16-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารงานการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

16-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Mobile / Tablet industry
 • Product Life cycle Experience
 • Excellent English communication skill

16-Feb-17

Above THB120k /month

Applied
 • Work with some of the world’s best-known brands
 • Great opportunity to explore retail E-commerce
 • Develop a rich and rewarding career

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.