• วิศวกรการขาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ในการขายสินค้า
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master’s Degree in Marketing
 • Aged not over 35 years old
 • 3-5 years experience in marketing fields

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degrees in marketing
 • Good knowledge of frozen seafood products
 • Improve local Thailand sales in Food service

38 mins ago

 

Applied
 • Establish influencer marketing platforms
 • Integrates local consumer insights
 • Consumer & market trends

39 mins ago

 

Applied
 • Marketing platforms
 • Business go-to-market strategies
 • Digital marketing

39 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Department store, Japanese language
 • Digital Marketing, social media, blogging
 • html & CSS, Photoshop and Illustrator

39 mins ago

 

Applied
 • Strong knowledge of Surgical Devices
 • Been in commercial of Orthopedic,Trauma,Spine, etc
 • Experiences in sales & marketing strategies

39 mins ago

 

Applied
 • Developed comprehensive products' marketing plan
 • Manage promotional budget expenditure
 • Designed, developed product training program

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • maintains excellent relationships with OTApartner
 • Monitor Occupancy and Revenue for all properties
 • OTAs commissionable website

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct sell and FMCG experience
 • Good English and communication skill
 • Strong leadership

40 mins ago

 

Applied
 • Strong branding experience
 • Rebranding
 • Marketing

40 mins ago

 

Applied
 • Have Event Marketing or Organizer background
 • Management skill at least 5 Yrs.
 • Strategic and entrepreneurial thinking

40 mins ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • International marketing of FMCG Consumers&Beverage
 • Cooperate brand blueprint and regional platform
 • Creating a brand plan/ brand strategy

41 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master’s Degree in Marketing.
 • Exposure in brand building in MNC/FMCG.
 • Good command in English.

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Marketing, planner, merchendiser
 • Very Good English. International work Environment
 • Passion in Cosmetics, Beauty, Fashion.

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager experince
 • Orthopedic or Medical Device experience
 • excellent English

41 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 3 years’ experience in marketing or brand manage.
 • Good command in writing and speaking English

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • New Product Development

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong account management
 • 5 years in marketing function
 • hire purchase, leasing or consumer finance

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Marketing
 • Thai nationality, female only
 • Direct marketing experience in fashion retail

42 mins ago

 

Applied
 • Brand Research
 • Data Analysis
 • Brand Strategy

10 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Effectively perform functional accountabilities
 • support strategy development and implementation
 • Manage and supervise the overall operations

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and execute online plans and strategies
 • Experience in Ecommerce from luxurious property
 • Fluent in Thai and English spoken and written

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop, improve and maintain sales and operations
 • Manage the product development and distribution
 • Prepare and monitor the monthly forecast

17-Jan-17

 

Applied
 • Being responsible for all stages of product life
 • Running reports & analysing promotions by product
 • Developing strategy & managing marketing programs

17-Jan-17

 

Applied
 • 360 Marketing strategy
 • Experience in real estate, community mall
 • Good interpersonal and organizational skills

17-Jan-17

 

Applied
 • brand manager
 • assistant marketing manager
 • brand management

17-Jan-17

 

Applied
 • Being responsible for developing the company
 • Creating a marketing plan to increase sales
 • Implementing product line short and long-term

17-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for all stages of product life cycle
 • Market and competitor data analysis
 • Track product profitability

17-Jan-17

 

Applied
 • Experienced in Branding and FMCG business
 • Speak Good English
 • Experience in Men Care Products

17-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged 27-35 years old
 • Bachelor or higher in Marketing or Communication
 • 3 years experience in advertising or marketing

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 3 yr exp. in digital strategic planning
 • Min 3 yrs exp. in media planning /clients service
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

17-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Pharmacy or related fields
 • Experience in ETH market
 • Fluent in English and computer literacy

17-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • BA's degree in Marketing or related fields
 • 7 years experiences in Brand Management
 • Experience in Media / PR Agency or FMCG

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Brand Manager
 • Product Manager
 • Marekting

17-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • 2 years’ experience in Product Management
 • Demonstrated understanding product feature
 • Good command of communication skills

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

16-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Product Marketing

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Brand Management
 • Marketing, Hyper market
 • FMCG,

16-Jan-17

Above THB160k /month

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

16-Jan-17

THB70k - 160k /month

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าต่างชาติและโรงงาน
 • ดำเนินการเอกสารด้านซื้อขายส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม
 • มีความรู้ด้านธุรกิจส่งออกเครื่องดื่มในเบื้องต้น

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading trade plans
 • Initiate the promotional tools
 • Annual business strategies

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Digital Marketing
 • Ensures the eCommerce site is functional
 • English & Thai fluency required

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing and implementing partnership management
 • 2 years working in the Banking sector
 • Strong verbal and written communication skills

16-Jan-17

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

16-Jan-17

 

Applied
 • brand manager
 • brand communication
 • brand management

16-Jan-17

 

Applied
 • Category Management
 • Channel Strategy: Assortment, Pricing, Promotion
 • Trade marketing Manager

16-Jan-17

Above THB90k /month

Applied
 • 10 years’ experience in the Marketing
 • 5 years in Business to Business (B2B) Marketing
 • Manage to do media planning and buying

16-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เป็น Product Manager สินค้า IT
 • ภาษาอังกฤษต้องสามารถติดต่อสื่อสาารได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถเป็นนักการตลาด เจรจาต่อรอง

16-Jan-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.