• มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ และมีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

1 hour ago

 

Applied
 • degree graduate in Pharmacy or other Science
 • Over 5 years of direct experience as Sales
 • Strong PowerPoint presentation skill

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Promotion
 • campaign
 • Marketing Planing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

29-May-17

 

Applied
 • กิจกรรมทางการตลาด
 • ส่งเสริมการขาย
 • Marketing Manager

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.