• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

9 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

03-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing
 • Communication
 • Retail

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์และไปต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • pricing , strategy , brand, customer, Lubricant
 • Sales , Marketing , B2B , 2B2C
 • pricing DoA , sectors within

02-Dec-16

 

Applied
 • Excellent in spoken & written English
 • At least 3-5 years experiences
 • working in marketing field and brand management

02-Dec-16

 

Applied
 • Location : Sukhumvit
 • Salary : 50 - 100K
 • Working Hours : Mon - Fri

02-Dec-16

 

Applied
 • Formulate integrated marketing plans
 • Marketing communication and brand development
 • Digital marketing campaigns & customer experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 4 year experience in sales and marketing
 • Minimum 2 year experience in Brand Building
 • Experience in home appliances will be advantage

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 2 year experience in Product Developement
 • Strong blend of performance management
 • Excellent communication, interpersonal ability

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Branding, Strategic Commutations
 • Corporate Social Responsibility,Crisis Management
 • Total staff under supervision of over 50 staff

02-Dec-16

 

Applied
 • Assist in executing all advertising, PR
 • Minimum 3-5 years of experience in related field
 • Good interpersonal skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Brand strategy
 • Financial control
 • Marketing Communication and Consumer research

02-Dec-16

 

Applied
 • Direct sell and FMCG experience
 • Good English and communication skill
 • Strong leadership

02-Dec-16

 

Applied
 • Improving and implementing B2B marketing strategy
 • Creating and executing cross-channel PR campaigns
 • Developing and improving online presence

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience
 • Master or bachelor’s degree in marketing
 • Female. Thai nationality, 35-45 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 6 years of experience in similar position
 • Very good command of English.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลให้บริการความรู้และบริการคำปรึกษาด้านประกันภัย
 • ออกไปพบคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งงาน
 • ออกใบเสนอราคา และประสานงานกับแผนกผู้เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Marketing
 • Thai nationality, female only
 • Direct marketing experience in fashion retail

02-Dec-16

 

Applied
 • Brand
 • Digital
 • social media

02-Dec-16

 

Applied
 • Female, Thai nationality only, at least 20 years o
 • Degree in any field.
 • Able to work under pressure and highly responsible

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, aged 25 - 32 years
 • 3-5 years of experience for Account Supervisor
 • Degree or Master Degree in Business Admin

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience as Product Manager, Marketing.
 • Bsc in Pham preferably with MBA degree
 • Good command of Thai & English.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Plan and develop loyalty program
 • Develop partnership
 • CRM data analysis, ability to interpret data

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in e-Learning and Education
 • Able to work under pressure under tight deadlines.
 • Detail-oriented, reliable, and organized.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 – 5 years of experience in advertising agency
 • 3 years of experience in brand management
 • Excellent understanding of the full marketing

02-Dec-16

 

Applied
 • Planning, developing and implementing CSR
 • Manage the complaints, issues, or disputes
 • Conduct and manage public participation process

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in B2B Marketing with MNC
 • Master Degree graduation is required
 • Strong command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • marketing
 • brand management
 • brand manager

02-Dec-16

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Product Management
 • Product Portfolio

02-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing,
 • Very high energetic person and team player

02-Dec-16

 

Applied
 • Strong in human relations and marketing
 • Strategic thinker with an aggressive
 • Having experience in the FMCG

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Be a product owner of dtac’s digital services
 • Develop digital services strategy for assigned
 • Managing the product lifecycle

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Participate in projects (including international)
 • Translate business requirements to solutions
 • Report and analyze the service performance

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform a business case development of digital
 • Develop and execute go-to-market plans/activities
 • Report and analyze the service performance

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Ideally Bachelor's Degree in Pharmacy.
 • 3-5 working experiences in Consumer Health
 • Strong leadership skills and decision making

02-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, Age over 28 years old
 • degree or Master’s degree in Marketing
 • 4 years experience in brand or product management

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Brand Management
 • Set sales targets for the sales team
 • Good command of Excel and PowerPoint

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in written and spoken English
 • five years’ solid similar working experience
 • Knowledge of the application of print, outdoor,

01-Dec-16

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 9 years background in Marketing or Banking busines
 • Good Marketing Analysis, Marketing Channel Managem

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing
 • สามารถ ฟัง/ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • Marketing plan, clinical products
 • marketing master plan
 • Medical equipments

01-Dec-16

 

Applied
 • At least 8 years experience in luxury retailing
 • Experiences in Agency or Retailing is preferred
 • Strong social networks

01-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible forPlan & Develop Marketing Strategy
 • Responsible for operational marketing management
 • take action to achieve the targeted Key Performanc

01-Dec-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Medical Sciences, Medical Devices-Dental
 • management and welfare of a designated product
 • Margin target achieved and sales budgeted

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop and implement a business/sales plan
 • Actively manage the relationship
 • Facilitate and support activities of Indonesia

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.