• ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ
  • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด

22-Oct-16

 

Applied
  • Promotion planning, strategy and development
  • Promotion execution
  • Promotion evaluation and budgetary control

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.