• คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
  • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
  • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

24-Jan-17

 

Applied
  • Male or Female age over 30 years old
  • Bachelors or Master degree in business, marketing
  • Experiences in product development

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.