• วิเคราะห์, วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
  • จัดโปรโมชั่น, จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

12 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

25-Feb-17

 

Applied
  • Ability to deliver high quality presentations
  • Fresh graduates are welcome
  • Fully responsible for product data quality

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.