• เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน Marketing ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
  • ทำ Marketing Communication Plan
  • ดูแลเรื่อง Brand ในบางบริษัท
  • ปริญญาตรี ออกแบบ และประชาสัมพันธ์

18-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.