• การบริหารงานด้านการตลาดธุรกิจ
  • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
  • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

16-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนพัฒนาทางด้านการขายและการบริหารธุรกิจ
  • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
  • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

16-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.