• วางแผนพัฒนาทางด้านการขายและการบริหารธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
 • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การบริหารงานด้านการตลาดธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
 • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, Male, Age 27-40 years old
 • Degree in MKT, Management, Economics,Autopart Ex p
 • Exp 5 yrs-Sale Analyze,MKt Plan,Price,WH&Stock Mgt

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or equivalent
 • Experience in Sales for 3-5 years.
 • Control sales staffs to support company

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.