• ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in chemical products
 • Bachelor or master’s degree in Marketing
 • Experience in the branding, brand communication

17-Feb-17

 

Applied
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด
 • ออกแบบป้าย / โบชัวร์ / นามบัตร สิ่งพิมพ์อื่นๆ
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.