• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด
 • ออกแบบป้าย / โบชัวร์ / นามบัตร สิ่งพิมพ์อื่นๆ
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี

23-Jan-17

 

Applied
 • หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
 • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
 • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้านออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3-5 ปี
 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in the solar energy business
 • Five years’ experience in management
 • Play a key role in the company’s growth

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading company in Thailand
 • Develop, manage marketing and brand strategy
 • Play a key role in the company’s growth

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the solar and energy industry.
 • 5 years’ leadership and management experience.
 • Play a key role in the company’s growth

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.