• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Male only, age 25-32 years old.
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • 3-8 y exp Marketing Communication, Event Activity

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

13 hours ago

 

Applied
 • Marketing Communication
 • 3-year experience in sales & marketing sectors
 • Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop

20 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or related fields.
 • Min 1 - 3 years’ experience in social media
 • Strong interpersonal & communication skills

21-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.