• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์งานบริหารการตลาด การขาย ธุรกิจค้าปลีก
  • สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์งานบริหารการตลาด การขาย
  • บริหารจัดการด้านการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านบริหารการตลาดอย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์บริหารทีมงานอย่างน้อย 5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.