• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

9 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 3 years experience
 • Develop Marketing plan

21 hours ago

 

Applied
 • Experience in merchandising retail products.
 • Excellent command of English is essential.
 • Good command of Excel and PowerPoint.

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 8-10 years experiences as Buyer/Sales Manager
 • Thai naionality, male or female, age 30-35 years
 • Fluency in English

21 hours ago

 

Applied
 • Defining the strategy for fashion category
 • creation and implementation of the merchandising
 • Developing marketing brands in Thailand

21 hours ago

 

Applied
 • Managing media both online and offline
 • Develop integrated marketing campaigns
 • Media planners/buyers and the production departmen

21 hours ago

 

Applied
 • Bonus, Health Ins, PVD Fund, Life Ins, Tel Allow
 • Construction Related Products Provider Company
 • At least 3 yrs. experience in marketing communicat

21 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าต่างชาติและโรงงาน
 • ดำเนินการเอกสารด้านซื้อขายส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม
 • มีความรู้ด้านธุรกิจส่งออกเครื่องดื่มในเบื้องต้น

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong fragrance experience
 • Good presentation skill
 • Strong sales and marketing experience

21 hours ago

 

Applied
 • Experience in Mobile / Tablet industry or FMCG.
 • Equipped with project management skills.
 • Good of both spoken and written English.

21 hours ago

 

Applied
 • Brand strategy and brand plan
 • Communication plan
 • Marketing execution

21 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Brand Management experience in FMCG
 • Proficient in English both writing & speaking

21 hours ago

 

Applied
 • experience in Marketing
 • Strong Brand management and / or Sales knowledge
 • Degree or higher in Business Administration

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in marketing FMCG work at least 3 years
 • Working pressure management.
 • Vehicle own,Good team player

21 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge in beauty industry
 • Search&Social performance marketing channels&Tools
 • Optimize performance marketing

21 hours ago

 

Applied
 • Aged not over 42 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Minimum of 5 years’ experience in Marketing

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing, Business Admin
 • 3 years experiences in marketing role
 • knowledge of a wide range of marketing techniques

21 hours ago

 

Applied
 • Export Sales
 • Chinese Speaking
 • HSK 5

21 hours ago

 

Applied
 • CRM and Research experience
 • Strong communication and presentation skill
 • Strong leadership

21 hours ago

 

Applied
 • To manage, organize and deliver all marketing
 • To provide support and to help deliver marketing
 • To be custodian of the brand

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

21 hours ago

 

Applied
 • Degree / Diploma in Mass Communication
 • Responsible for brand development projects
 • Drive brand/product visibility through partnership

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing, FMCG, Consumer Product
 • brand manager,product management, product manager
 • product manager, NPD,

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implement and execute marketing projects
 • Handle brand/marketing activities as assigned
 • Prepare sales & A&P reports

21 hours ago

 

Applied
 • Master's degree in marketing, advertising
 • Knowledge of Automotive industry
 • Background from advertising agency

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Marketing or related fields.
 • Good knowledge of information technology.
 • Good command in English.

21 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ ใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาด สินค้าอุปโภค-บริโภค

21 hours ago

 

Applied
 • Manage, controlling and directing marketing
 • Marketing strategies and action campaign
 • Bachelor's degree in marketing, MBA is a plus

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Thai nationality
 • Good command of English is required.

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • Experience in marketing event
 • Microsoft Office, Illustrator, Photoshop

21 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years’ experience in a strong Marketing role.
 • Develop annual business plan to build Brand Equity
 • Lead NPD development from scratch and launch plan.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible forPlan & Develop Marketing Strategy
 • Responsible for operational marketing management
 • take action to achieve the targeted Key Performanc

21 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Master‘s in Business Administration, Marketing
 • At least 4 years’ experiences in medical marketing
 • Strategic thinking, strong communication

21 hours ago

 

Applied
 • Experiences in managing loyalty program.
 • A background in CRM is an advantage.
 • Bachelor’s Degree in Marketing or a related field

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

21 hours ago

 

Applied
 • Age 25-33 years old
 • 3 years’ experience in Digital Marketing
 • Mobile Marketing or Movies / VDO Business

21 hours ago

 

Applied
 • Dessert
 • Swensen's
 • Product development

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Experience at least in Brand/Product Management
 • Good command in English and computer-literate

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 28 years old
 • Bachelor in Business Administration
 • Support internal and external administration task

21 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานด้านประกันทั้ง Moter และ Non Motor
 • มีประสบการณ์ในด้าน Product Marketing 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรกิจทีเกี่ยวกับประกัน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in any discipline preferably in Pharmacy/Me
 • 3 - 5 years of experience in related field
 • Knowledge of budgeting cost estimation

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาดหรือการขายอย่างน้อย 8 ปี
 • ควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายการตลาด

21 hours ago

 

Applied
 • Male or Female
 • Degree in Marketing Communications
 • 5-8 year’s of experience in Advertising Brand

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Any degree of Architecture in Industrial Design
 • Experience in marketing, merchandising function
 • Good command in English and computer literacy

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop media strategy and plans
 • Identify media platform and tools
 • Manage and optimize company’s digital

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์สนุกในการทำงานอายุ 38 ปี ขึ้นไป
 • เคยทำงานในธุรกิจ จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคมาก่อน
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร Brand มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • To drive brand awareness and lead generation
 • Minimum 2 years of experience in social media
 • Experienced with managing digital campaigns

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.