• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

9 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Above 5 years experience in Product marketing
 • Management skill and interpersonal skill
 • Flexible working and Team Leader is prefer

10 hours ago

 

Applied
 • Strong Experience in Visual Merchandise
 • Good Management skill and Leadership skill
 • Good communication in English and good personality

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ
 • 25 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร สาขาการตลาด
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
 • สามารถการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Big Data) ได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Marketing , digital marketing
 • consumer marketing,
 • trade and retail promotion

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Good connection in distribution management
 • Good command of English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master ‘s in Medical, Food Science
 • Minimum 2-3 years in medical marketing managemen
 • Strategic thinking, strong communication

22 hours ago

 

Applied
 • Product Marketing Communication,Agency management
 • Retail marketing campaigns,Implement PR activities
 • Plan major events for the company

22 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience at top tier management consulting
 • At least Bachelor's degree in Computer Science
 • A strong drive to make things happen

22 hours ago

 

Applied
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Marketing Intelligence

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in in Marketing, Mass Communication
 • 5 years’ of experience in marketing
 • Thai national, aged 30 - 38 years old

20-Jan-17

 

Applied
 • Age 23-28 (Female)
 • Good command of Chinese language
 • At least 1-2 years in Secretary or Administrator

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop & recommend measurable profitable product
 • strongly indicates success in selling insurance
 • High level of interpersonal skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ : 21 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาดหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายโฆษณารายการโทรทัศน์

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing.
 • Experience in Product Development, Strategic Plan.
 • Ability to work under pressure.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • New Product Development

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strategic marketing plan
 • Strong passion to work with unique brands
 • Up-to-date on market dynamics

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 7 yrs experience in Internal Commu/ Brand Mgmt
 • Master degree in Marketing, Communications Arts
 • Outgoing/Creative thinker/Strong leadership

20-Jan-17

 

Applied
 • 3 - 5 year experience in Marketing fields
 • Luxury, Retails, FMCG or related business
 • Passion in Watch is a must

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Event Marketing field
 • Key customer relationship management
 • Strong presentation skill

20-Jan-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female age 28 - 35 years old
 • At least Bachelor's Degree in related fields
 • Excellent English proficiency

20-Jan-17

 

Applied
 • Revenue management, customer profitability analyse
 • Product management
 • Business planning and reporting

20-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุม Event Project ในรูปแบบ Interactive Media
 • เขียน Sequenceงานและรันคิวงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อประสานงานกับEvent Supplier,สื่อประชาสัมพันธ์

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related fields
 • experience as managerial level in Marketing/Brand
 • Experience in Full Restaurant will be advantage

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขายต่างประเทศ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก
 • มีทัศนคติเชิงบวก

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาด (Consumer Product)
 • ประสบการณ์ในงานด้านการตลาด FMCG
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาด (Consumer Product)
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด FMCG
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Branding and promotional management
 • Experienced working in Marketing Field
 • Experienced in Management level at least 1 year

20-Jan-17

 

Applied
 • Drive 'Big Card' awareness & drive no of members
 • Lead & manage overall digital CRM strategy
 • Min 10 yrs exp in CRM from Digital Agency/ Retail

20-Jan-17

 

Applied
 • Handle overall digital strategy & implementation
 • Direct min 10 years in Digital Agency/ Retail Firm
 • Highly leading and managing in digital marketing

20-Jan-17

 

Applied
 • Develop all content offering & editorial operation
 • 3-5 direct exp in Digial Agency or Retail Business
 • Exp in content, channel, brand development

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์กับ Event Organizer อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทั้งพูด/อ่าน/เขียน

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบหน้าร้าน/สาขา ตามห้างสรรพสินค้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • work & grow up in world’s famous brand of Japan
 • utilize your skill
 • Working location at Sathorn

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการจัดการ และวางแผนการผลิตที่ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Manage the day to day operations of our Games
 • Leader working with multiple game teams
 • Extensive knowledge of casual games/Business mind

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop marketing strategies and execution plans
 • Deploy successful marketing campaigns
 • Identify effective communication touch points

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age not over 40 years old
 • 5 years experience in Trade Marketing field
 • Strong analytical and work in data analysis area

20-Jan-17

 

Applied
 • 3+ years’ experience
 • Strong knowledge of paid search
 • A self-driven, goal oriented attitude

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • 4-6 years of professional experience in brand

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตาม Order ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ 2 -5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

20-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 1 year of graphic design
 • knowledge in Photoshop & Adobe Illustrator.
 • create communication/marketing materials

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female and age during 23-30 years old.
 • Good command in English.
 • Working experience 3-5 year in Tourism

20-Jan-17

 

Applied
 • degree in any discipline preferably in Pharmacy/Me
 • 3 - 5 years of experience in related field
 • Knowledge of budgeting cost estimation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Marketing, Branding or Communications
 • 3 years of experience and with proven record
 • Experience in advertising/media agency

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 4 year experience in sales and marketing
 • Minimum 2 year experience in Brand Building
 • Experience in home appliances will be advantage

20-Jan-17

 

Applied
 • company's marketing strategy
 • Product Supervisor
 • implementing promotional campaigns

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai National Only
 • Proven working experience as brand manager
 • Drive for results and leaderships skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Proven working experience as brand manager
 • Drive for results and leaderships skills
 • Excellent understanding of the full marketing mix

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.