• ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Brand Wilsonart
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะด้านการประสานงาน รักงานบริการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วิเคราะห์ภาวะการแข่งขันกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • สำรวจตลาดและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด
  • สร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.