• ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ
  • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด

20-Mar-17

 

Applied
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีใจรักในงานขาย

16-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.