• กิจกรรมทางการตลาด
 • ส่งเสริมการขาย
 • Marketing Manager

26-May-17

 

Applied
 • ทำ Marketing เพื่อซิ่งยอดให้พุ่ง ลูกค้าเยอะ
 • สร้าง Awareness เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้สินค้า ฯลฯ
 • TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี

25-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • degree graduate in Pharmacy or other Science
 • Over 5 years of direct experience as Sales
 • Strong PowerPoint presentation skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Promotion
 • campaign
 • Marketing Planing

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

22-May-17

 

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ และมีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

20-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.