• ปริญญาตรีบริหารการตลาดหรือบริหารธุรกิจ
 • ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
 • สามารถใช้ Nielsen และ SAP

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing
 • Promotion experience 1-2 years
 • Good in Thai and English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business or Computer related faculty
 • Strong knowledge of payment industry is a plus
 • Experience in doing market research

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 40 years
 • Degree in Business Admin, Marketing
 • 3 years’ experience in Web Online

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree/ Master’s degree in Marketing
 • 1-3 years’ experience in direct marketing
 • Strong analytically and strategically thinking

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in brand building and strategy
 • Experience in implementing annual marketing plan
 • Experience in the FMCG retail industry, furniture

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.