• มีปรสบการณ์ด้านการตลาด
  • ใช่สื่อด้านออนไลน์
  • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด ,บริหารผลิตภัณฑ์

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.