Product Category

Vcanbuy

Bangkok Area - Nakornpatom

  • รับผิดชอบดูแลสินค้าในหมวดที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต เพื่อคัดเลือกสินค
  • วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามยอดขายสินค้า

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.