• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน R&D ในธุรกิจประเภทยา
 • ทดสอบและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

20-Oct-16

 

Applied
 • degree or higher preferably in Animal Husbandry
 • Direct experience of animal feed additive
 • Strong commercial sense, results-driven

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher preferably in Animal Husbandry
 • Direct experience of animal feed additive
 • Strong commercial sense, results-driven

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Microbiology, Biotechnology
 • 2-3 years’ experience in Sale & Marketing,
 • Ability to work in team and independently

18-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in EE. Fresh graduate welcome.
 • Strong in mathematics and logical skills
 • Installation and preventive maintenance experience

18-Oct-16

 

Applied
 • Experienced in selling food ingredients
 • English comunications skills
 • experienced in project management

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.