• ปฎิบัติงานในห้องแล็ป/ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมี
 • ประสบการณ์การทำงานห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี
 • ตรวจวิเคราะห์งาน Chemistry

26-Apr-17

 

Applied
 • งานตรวจหาพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญการตัด Gross อย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Strong and experienced in lab or Blood test
 • 80-150K
 • Good English

26-Apr-17

 

Applied
 • Diploma in Engineering (Chemical), Biology
 • 2 year(s) of working experience in the related
 • Preferably Junior Executives specializing in Sales

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in science, biology
 • Write standard operating procedures (SOPs)
 • Experience working with laboratory animals

25-Apr-17

 

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

24-Apr-17

 

Applied
 • Lab Testing, Test certification, auditing,testing
 • Good English, senior level
 • Strong leadership

24-Apr-17

 

Applied
 • Food,restaurant business
 • Strong leadership
 • Goon English

21-Apr-17

 

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

21-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s Degree or PhD in Biochemistry
 • 3+ years technical experience in a life science
 • Experience in genomics and /or proteomics

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.