• วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • 0-1 years experience in QC/QA job is preferred
  • Bachelor of Science in Microbiology/ Biotechnology
  • Knowledge in chemical methodology is preferred

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.