• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
  • ประสบการณ์ทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3 ปี
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
  • 1+years working multi-national company environment
  • Experience in Pharmaceutical Industry.

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.