• ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สามารถ พูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการบริหารงานบุคคล

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.