• มีความรู้ความสามารถในสายงาน
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

25-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.