• เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถปิดยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.