• วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 – 40 ปี
  • มีประสบการณ์ในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี

16-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.