• บริการตรวจวิเคราะห์ รักษาผิวหน้าแก่ลูกค้า
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  • จบป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทย/ สปาและสุขภาพผิวพรรณ

16-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
  • วุฒิตั้งแต่ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง

12-Jan-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
  • วุฒิตั้งแต่ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.