• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี
  • มีทัศนคติแง่บวกในการทำงาน มีความกระตือรือร้น

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.