• เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มีทักษะด้านการขาย

12 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสาขาธุรกิจความงาม

24-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด-สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • International Marketing จากรพ.หรือคลีนิกความงาม
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจความงามมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.