• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใจรักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

20 hours ago

 

Applied
  • มีบุคลิกภาพดี มารยาทที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถซ่อมแซมจักรยานที่มีปัญหาเบื้องต้น
  • มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.