• ประสานงานทางด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำการคัดแยก รับ-ส่ง เอกสารของฝ่ายการเงิน
 • จัดทำบันทึกรายการเงินโอน รายการเช็คจ่าย

7 hours ago

 

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree in Psychology, HR, OD, MBA
 • 15 years of experience in organization design
 • Consumer banking is a plus

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Relevant trade and investment experiences
 • Market research and project management
 • Competitive remuneration package

7 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Engineering, Finance, Economics
 • 8 years of working experiences in Financial
 • Excellent command in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Experience in PMO
 • Good presentation skill

13 hours ago

 

Applied
 • Credit Underwriting, Underwriter
 • Credit Analyst, SME-Medium, SME-M
 • good command of English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee all financial activities
 • Knowledge with SET and SEC
 • Excellent English communication

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in cash management
 • Proactive and good communications kill is required
 • Energetic and good interpersonal skill

13 hours ago

 

Applied
 • Commercial Finance (Up to 150 K) (Manufacturing)
 • Minimum 5 years in Commercial Financial
 • Experience in Cost (Manufacturing business)

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

13 hours ago

 

Applied
 • Fluency in spoken and written Chinese
 • excellent written and verbal English
 • Ability to problem solve

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Risk Manager
 • Credit Analyst, Underwriter, RM experienced
 • Credit Risk Management

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • วุฒิ ปวช,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in Project finance is preferable
 • Strong analytical, technical and problem solving s
 • Fluent of English skill

13 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • At least 3 years of progressively responsible fina
 • Sound knowledge of UN/UNOPS Financial
 • Fluency in written and oral English required.

13 hours ago

 

Applied
 • Consultant
 • Business development
 • Economic

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • aged between 35 - 45 years old
 • Good command of English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years of working experiences in IT audit
 • Strong IT security and IT technical
 • Understanding of IT best practices

13 hours ago

 

Applied
 • TAX Specialist
 • TAX
 • 5 years experienced in working as a manager level

13 hours ago

 

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

13 hours ago

 

Applied
 • Thai national, aged 30-45 years old
 • Degree or higher in Finance,Statistics,Accounting
 • 5 years in underwriting or pricing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ User request เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไป ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร

13 hours ago

 

Applied
 • 5 years experiences in marketing or sale support
 • Bachelor or Master degree in Business Admin
 • Good interpersonal and communication skills

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับพนักงานของหน่วยงานขายที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • ร่วมติดตาม ร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพงานหลังการขาย

13 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Finance, Business Admin
 • At least 5 years of experience in financing
 • Familiar with SEC/SET regulations

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ในธุรกิจประกัน ธนาคาร
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกัน

13 hours ago

 

Applied
 • Investment Consultant
 • TFEX
 • Derivatives

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ18-35 ปี
 • คีย์บันทึก Order ลูกค้า
 • รับ/ทอนเงิน

13 hours ago

 

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Finance.
 • 1 years experience in related field.

13 hours ago

 

Applied
 • Cash Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

13 hours ago

 

Applied
 • Client Services
 • Cash Management
 • Treasury

13 hours ago

 

Applied
 • 4 yrs exp. in Corporate Credit Underwriter/CA
 • Good command of English
 • Good analytic skill

13 hours ago

 

Applied
 • Review, consider, recommend loan application
 • Monitor, and feedback staff performance
 • Train, provide advice, guidance to staff

13 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Exp. in Credit Analysis, Marketing/Business, RM
 • 5-10 yrs of exp. in Commercial Banking, Credit

13 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years of experience in corporate secretariat
 • Good Translation skill
 • Excellent command of English

13 hours ago

 

Applied
 • Overall of accounting and finance activities
 • Thai Nationality only, CPA is preferred
 • Bachelor Degree in Finance or Accounting

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Accounting/Finance
 • CIA or CPA qualification will be an advantage

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree
 • Banking and Financial Service industry
 • Business analyst

13 hours ago

 

Applied
 • Degree
 • Atleast 2 years Experiences in Angular JS
 • Banking and Financial Industry

13 hours ago

 

Applied
 • to work in big and growing company
 • to work in the company which provide
 • to contribute to your financial skill

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.