• Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least 7 years’ of experience in accounting
 • Experience with ERP system.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Credit Analysis
 • Experienced from Bank will be advantaged
 • ประจำสาขาอุดรธานี

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนการตลาด งานวิจัยตลาด
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการเงิน

24-Jul-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.