• วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
  • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
  • Working experience in Manufactoring
  • Good English Communication

21-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน
  • คีย์รับชำระเงินส่วนกลางทั้งหมดเข้าระบบ

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.