• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

21-Feb-17

 

Applied
  • Account and Manage of accounting
  • Analyze financial statements monthly
  • Have a thorough knowledge of IFRS

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.