• ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปีในงานขายสินเชื่อมีหลักประกัน
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์เครดิตลุกค้า

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Analysis Price change
  • Closing meeting report, Monthly & Yearly Costing
  • Calculate marginal profit by product

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.