• Fluent English both in written and spoken
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Bachelor degree or above, major in Finance

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-May-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.